Klubben för alla nordbor

Klubbens ledning

Styrelse

På årsmötet valdes följande personer till att ingå i styrelsen.

Ordförande: Anders Rydh

Kassaförvaltare: Eva Lindahl

Sekreterare: Ulf Schöning

Ledamöter:  Christine Westerlund, Hans Arenbro (vice ordförande), Anssi Lakomaa, Lennart Olaison, Karin Lundmark

Suppleanter: ,Anna Dervander, Hans Karlsson och Ove Svelander

PH-fondens styrelse

Ledamöter: Arve Ohlsson,  Leif Lindberg

Fondstyrelsen förvaltar donerade penningmedel från Per Hornberg.  

Revision

Ledamöter: Alex Westin, Suppleant: Vakant

Valberedning

Mötet utsåg följande personer att ingå i valberedningen:

 Bengt Amcoff, Anna-Lena Burland