Klubbens ledning

Styrelse

På årsmötet valdes följande personer till att ingå i styrelsen.

Ordförande: Harriet Linnell

Kassaförvaltare: Marie Skretting

Sekreterare: Ulf Schöning

Ledamöter:  Anssi Lakomaa (vice ordförande),                                                  Lennart Olaison, Morgan Pedersen, Ronny Malm

Suppleanter: Eva Lindahl, Rauna von Willebrand Wikar och Bertil Linnell

ValberedningBengt Amcoff, Christine Westerlund

PH-fondens förvaltare:  Leif Lindbergh och Inger Karlsson

Revisorer: Anders Rydh och Birgitta Karbeus Lindberg