Klubben för alla nordbor

Klubbens ledning

Styrelse

På årsmötet valdes följande personer till att ingå i styrelsen.

Ordförande: Karin Lundmark

Kassaförvaltare: Eva Lindahl

Sekreterare: Ulf Schöning

Ledamöter:  Anssi Lakomaa (vice ordförande), Lennart Olaison, Anna Dervander, Annette Eklund och Christer Lundinger.

Suppleanter: Ove Svelander, Lisa Ljungberg och Karin Plank

PH-fondens styrelse

Ledamöter: Arve Ohlsson,  Leif Lindberg

Fondstyrelsen förvaltar donerade penningmedel från Per Hornberg.  

Revision

Ledamöter: Alex Westin och Birgitta Lindberg

Suppleant: Inger Karlsson

Till ledamöter i PH-fonden valdes:  Arve Ohlsson (sammankallande) och Leif Lindberg 

Till revisorer i PH-fonden valdesAlex Westin  och Anders Rydh

Valberedning

Mötet utsåg följande personer att ingå i valberedningen:

 Bengt Amcoff, Anna-Lena Burland