Klubbens ledning

Styrelse

På årsmötet valdes följande personer till att ingå i styrelsen.

Ordförande: Bengt Amcoff

Kassaförvaltare: Marie Skretting

Sekreterare: Christine Westerlund

Ledamöter:  Jan Magnusson, vice ordförande, Rauna von Willebrand Wikar, Lennart Olaison, Morgan Pedersen,  Ronny Malm

Suppleanter: Kristina Bengtsson, Monica Östlund Nilsson och Jan Magnusson

ValberedningAnssi Lakomaa, Bertil Linnell, Kicki Persson

Placeringsråd:  Leif Lindbergh ockomh Inger Karlsson

Revisorer: Anders Rydh och Birgitta Karbeus Lindberg