Hem

 Välkommen till Club Nórdico i Fuengirola

Club Nórdico är en klubb för i första hand oss som talar ”skandinaviska” på Solkusten. Vi är ca 200-250 medlemmar – en del av oss besöker Spanien kortare eller längre perioder, andra är bofasta dvs bor här större delen av året.

Club Nórdicos syfte är enkelt; vi ska ha roligt tillsammans.

Vi vill också bistå med hjälp och information till dem som vistas på kusten. Vi har även information från Svenska Ambassaden om viktiga händelser. Tryck på länken

Vi ordnar föredrag och intressanta resor och utflykter för att utforska det spännande Spanien.

Vi har flera aktiviteter. Vi spelar boule 3 dagar i veckan. Information om dessa kan läsas i veckobrev. Utöver detta har vi en fredagsaktivitet som kallas ”roulett”. Tre lördagar varje månad har vi trivselträff med V75. Då serveras det mat ca kl. 17.00. När V75-spelet börjar kan man följa det på klubbens TV. En lördag varje månad viks till fest. Dessa fester arrangeras av medlemmarna i klubben.

Klubbens lokal ger medlemmarna möjlighet att nästan varje vardag träffas under trivsamma former för att umgås och utbyta erfarenheter. Här serveras kaffe, bullar, kakor, smörgåsar ibland enklare rätter samt olika drycker. Man har också möjlighet att använda sig av klubbens wifi antingen på egen dator eller med hjälp av klubbens egen.

Vi har öppet måndag – onsdag 12.00 – 14.00. Torsdagar 12.00 – 15.00. Vissa onsdagar när vi har evenemang på kvällen har klubben stängt under dagtid. Meddelas i veckobrev. 

Medlemsavgift: 30 euro per person och år.

Vi stänger för jullov någon eller några dagar före julafton och öppnar igen första dagen efter  trettondagen.  Exakta datum meddelas i veckobrev. Naturligtvis har vi öppet för de inplanerade festerna under helgerna.

Vi har inte öppet under sommaren. Säsongen sträcker sig från oktober till och med april.  Exakt datum för öppnande på hösten meddelas i veckobrev och i En Sueco och Svenska Magasinet.

Kontakta oss gärna på telefon 952 66 70 67

Vår mejladress är: clubnordico@gmail.com och vår hemsida hittas på clubnordico.eu

Vi har också en Facebooksida för klubben. För att få vara med på denna sida krävs medlemsskap i klubben. https://www.facebook.com/groups/505404456510182/?multi_permalinks=701694710214488&notif_id=1539711584669451&notif_t=group_activity

22 reaktioner till “Hem”

 1. Dear Sir / Madam
  My name is Oliver Morris and I represent the well know charity Red Cross. As you know millions of people are in immediate danger as the war continues in Ukraine and we are looking forward to helping them.
  Therefore our charity Red Cross is looking for suppliers who can supply any products that are in stock and needed by the people of Ukraine.

  Feel free to offer the available products but don’t forget to add prices to speed up the process.

  Mr Oliver Morris
  Purchase Department of Red Cross EU Office

  Rue de Treves 59-61
  1040 Brussels
  E-mail: purchase@red-cross-ukraine.com

 2. Hi

  I have just took a look on your SEO for clubnordico.eu for the current search visibility and saw that your website could use a boost.

  We will increase your SEO metrics and ranks organically and safely, using only whitehat methods, while providing monthly reports and outstanding support.

  Please check our pricelist here, we offer SEO at cheap rates.
  https://www.hilkom-digital.de/cheap-seo-packages/

  Regards
  Mike Donaldson

  PS: Quality SEO content is included

 3. The black tiger spirit got the order, and flew down aggressively, with the two big hammers in his hands dancing in the wind cialis generic buy Chambon and colleagues derived mutant forms of the estrogen receptor ligand binding domain and characterized activity of mutants when fused to Cre 13

 4. Gооd dаy! clubnordico.eu

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd mеssаgе uttеrly lаwfully?
  Wе оffеr а nеw lеgаl wаy оf sеnding аppеаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh rеquеsts аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 59 USD.

  This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackMessages
  Skype live:contactform_18
  WhatsApp – +375259112693
  We only use chat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *