Club Nordico styrelse

Medlemmarna väljer funktionärer enligt stadgarna vid årsmötet.
Årsmötets protokoll för alla medlemmar hittar man i pärm som finns i mötesrummet.

Funktionerna är: styrelse, revisorer, valberedning.

Styrelsen sammanträder en gång i månaden från  October t.o.m April.

Ordföranden i styrelsen fördelar arbetet inom föreningen. Denne ansvarar för föreningens verksamhet.

Styrelsen sammankallar Medlemsmöten flera gånger under säsongen för att information, ideer och ändringar effektivt behandlas. Vi uppskattar och behöver aktiva medlemmar med ideer och vilja att delta.

Mötesprotokollen för alla medlemmar sparas på dropbox. De finns också att läsa i Club Nórdicos pärm med mötesanteckningar.

Styrelse

På årsmötet valdes följande personer till att ingå i styrelsen.

Ordförande: Bengt Amcoff

Kassaförvaltare: Marie Skretting

Sekreterare: Christine Westerlund

Ledamöter: Rauna von Willebrand Wikar, Lennart Olaison, Morgan Pedersen,  Ronny Malm

Suppleanter: Jan Magnusson, vice ordförande, Kristina Bengtsson, Monica Östlund Nilsson

Valberedning:  Anssi Lakomaa, Bertil Linnell, Kicki Persson

Placeringsråd Leif Lindbergh ockomh Inger Karlsson

Revisorer: Anders Rydh och Birgitta Karbeus Lindberg