Ordet är fritt

Ordet är fritt


22 maj, 2024

Ordet är fritt

Detta började vi med då våra medlemmar önskade att klubben nån gång skall vara öppet på kvällarna.

Under den här rubriken kan det komma fram mycket olika saker.

Tanken är att vi alla medlemmar får möjlighet att dela med oss något av det vi vill berätta de andra.
Hittills har vi fått höra livshistorier, tillbakablick till barndomen, praktiska tips att leva i Spanien, telefonens utveckling till 2000- talet…

Så spännande eftersom vi alla har levt länge och sett mycket.
Formaten till ditt ord är - fritt!

Några onsdagar sparar vi till oss alla bara för fritt prat om något som intresserar, kanske bjuder vi in nån … det beror på oss.

Köket har öppet för tilltugg och dricka.

Om du har en ide eller vill själv ta Ordet, kontakta klubbvärden .

Varje onsdag kl 18-20(21) bortsett musikkvällen en onsdag i månaden

Närmare i Veckobrevet

Visa hela kalendern

Kategorier:

No category

Comments are closed