Föreningens ledning

Club Nórdico är en ekonomisk förening registrerad enligt spanska regler i Spanien. Klubben styrs av stadgar antagna av klubbens medlemmar.

Medlemmarnas idéer och synpunkter kommer till tals dels genom medlemsmöten, dels via val av klubbens funktionärer vid årsmötet. Årsmötesprotokoll anslås i lokalen.

Medlemmarna väljer vid årsmötet enligt stadgarna funktionärer för följande funktioner: Styrelse, Revision, PH-fondstyrelse och Valberedning.

Styrelsen sammanträder 1 gång per månad. För att medlemmarna ska kunna berätta vad de önskar av klubben har vi också medlemsmöte där information från styrelsen meddelas och medlemmarna kan berätta om sina önskemål eller annat som man vill förmedla.

Information om funktionärer i dessa funktioner kan ses här

Styrelseordföranden organiserar och fördelar arbetet inom styrelsen som ansvarar för verksamheten inom föreningen. Protokoll från styrelsemöten, fondstyrelsemöten och valberedningen återger det pågående arbetet inom klubben.

Föreningens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen som granskas av föreningens revisorer inför beslut om fastställande vid årsmötet.